Lloyds

 

Hvem vi er
Nettstedsadressen vår er: https://www.lloyds.no

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor vi mottar, samler inn, lagrer og bruker opplysninger om deg som enkeltindivid, og hvordan du som individ kan forholde deg til vår behandling av dine personopplysninger. Erklæringen er utarbeidet i henhold til EU’s forordning om personvern (GDPR).


Hva er personopplysninger
?
Personopplysninger er all informasjon som entydig kan knyttes til deg som individ. Dette kan være en e-postadresse, telefonnummer, et medlemskap, et abonnement eller en oversikt over varer du har kjøpt hos oss.


Formålet med behandling av av personopplysninger

Å gi deg mest mulig skreddersydd og relevant informasjon når du er i kontakt med oss. Denne kontakten kan foregå ved at du besøker våre nettsider, laster ned elektronisk materiell, mottar nyhetsbrev, får tilbud om produkter og tjenester, mottar fysisk materiell, etc.

 

Personopplysninger som samles inn og behandles

For at du skal kunne abonnere på nyhetsbrev fra oss, trenger vi å registrere ditt navn, din e-postadresse, samt firmatilknytning og dine interessefelt. Hvis du retter en henvendelse til oss via nettsider eller andre kanaler, trenger vi å registrere din kontaktinformasjon samt navn og annen informasjon vi trenger for å svare deg på henvendelsen.

Om du bestiller fysisk eller elektronisk informasjonsmateriell (publikasjoner, rapporter, brosjyrer, etc.), har vi behov for ditt navn, firmatilhørighet, e-post og postadresse. Disse opplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.

Når du besøker våre nettsider registrerer vi din unike adresse på internett (IP-adressen til enheten du bruker). Denne adressen forteller ikke hvem du er, men kan brukes til å lokalisere hvilket land, fylke eller by du befinner deg i når du besøker våre nettsider. Sammen med denne adressen lagrer vi adferden din på nettsidene samt tekniske data (som nettleser, skjermoppløsning, etc.), slik at vi kan analysere det generelle bruksmønsteret og optimalisere nettsidene til fordel for våre besøkende.

Dersom du på nettsidene gir deg til kjenne gjennom å oppgi e-postadressen din ved f.eks. bestilling av en elektronisk publikasjon, vil vi knytte e-postadressen til din aktivitet på nettstedet. Dette vil gi oss muligheten til å tilby deg publikasjoner, informasjon eller spesielle fordeler tilpasset din adferd på nettstedet og bakgrunn for ditt besøk. I tillegg til at vi henter inn informasjon om bruksmønster nevnt over, vil nettsidene våre lagre noe data på såkalte informasjonskapsler («cookies»). Disse kapslene lagres på enheten du bruker (datamaskin, nettbrett, mobil) og brukes for å huske handlinger og dine preferanser på nettstedet til ditt neste besøk på nettstedet. Slik vil du oppleve at nettstedet har tilpasser seg hvordan du ønsker å bruke nettstedet. Vi har som policy at det i slike kapsler ikke lagres informasjon som kan identifisere deg som person. Du finner ytterligere informasjon om dette under bruk av informasjonskapsler.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk lagring av informasjonskapsler. Derimot kan du ved å endre i enhetens eller nettleserens innstillinger velge å avvise lagring av slik kapsler, eller kreve samtykke før lagring av ny informasjonskapsel. Innstillingen er å forstå som at du samtykker dersom du uttrykker aksept for bruk av informasjonskapsler. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Vi innhenter ingen informasjon om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om mindreårige (under 18 år).

I henhold til gjeldende personvernlovgivning vil du alltid, dersom du ikke allerede har gitt ditt samtykke, bli bedt om samtykke når vi lagrer informasjon om deg som beskrevet over. Du kan gjennom å kontakte oss be om å få oversikt over personinformasjon vi lagret om deg, samt å få disse trukket ut og eventuelt slettet hos oss.

 

Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet
Vi har inngått avtale med følgende typer databehandlere:

  • Domeneshop AS for drift av datasystemer
  • WordPress for drift av nettsider
  • MailPoet for drift av epost


Våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

 

Direkte markedsføring
Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev og informasjon fra oss. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement gjennom en link du vil finne i nyhetsbrev du mottar. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

 

Dine rettigheter
Alle personer som spør om det har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Du vil finne slik informasjon i denne erklæringen.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss korrigere opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter dine personopplysninger når du gir oss beskjed om det.

Du har rett til å protestere mot behandlingen og eventuelt klage på behandlingen til Datatilsynet i Norge.

 

Endringer i personvernerklæringen
Vi forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen når vi finner det nødvendig. Alle endringer er gjeldende fra de publiseres på våre nettsider og vil omfatte informasjon samlet inn både før og etter dette tidspunkt.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 10. april 2021 og er gyldig fra dette tidspunkt og inntil videre.

 

Kontakt med oss
Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne erklæringen eller vårt forhold til dine personopplysninger, kan du sende en e-post til post@lloyds.no